ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ

 

Останнє оновлення 01.07.2020

 

Важливо! Перед початком будь-якого використання зазначеної нижче Програми (в тому числі скачування, копіювання, встановлення,  запуску та ін.) уважно ознайомтеся з умовами її використання, що містяться в цій Угоді. Будь-який початок використання Програми означає належне укладення цієї Угоди і вашу повну згоду з усіма її умовами. Якщо ви не згодні беззастережно прийняти умови цієї Угоди, ви не маєте права використовувати Програму і повинні видалити її, а також всі її компоненти і дані з усіх своїх комп'ютерів і інших пристроїв.

 

Ця ліцензійна угода з кінцевим користувачем (далі - Угода) є юридично обов'язковою угодою, що укладається між компанією Бітрікс24 і вами, кінцевим користувачем, і застосовується до наступної Програми:

 

Комп'ютерна програма "Бітрікс: Управління сайтом"

 

1.    Основні терміни

 

1.1. Бітрікс24 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бітрікс24", яке має місцезнаходження за адресою: Україна, 01601, м. Київ, Печерський район, площа Спортивна, будинок 1А, код ЄДРПОУ 36149063.

 

1.2. Ви, Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, які придбали / отримали / використовують Програму.

 

1.3. Програма - програмна продукція, що є результатом комп'ютерного програмування у вигляді вищезазначеної прикладної комп’ютерної програми, яка представляє собою комплект інструментів  для створення, підтримки та розвитку сайтів (у тому числі інтернет-магазинів, корпоративних сайтів, інформаційних порталів, сайтів спільнот, соціальних мереж та інших веб-проектів).

 

1.4. Використання Програми - будь-які дії, пов'язані з функціонуванням Програми відповідно до її призначення (в тому числі запис в пам'ять комп’ютера).

 

1.5. Активація - дія, спрямована на реєстрацію Програми на конкретного Користувача, що здійснюється в порядку, передбаченому редакцією відповідного типу.

 

1.6. Активаційний код - набір символів (ліцензійний ключ), що представляє собою технічний засіб захисту авторських прав і призначений для активації Програми.

 

1.7. Демо-версія - версія Програми, в якій встановлено обмеження по строку її використання і доступному функціоналу і яка призначена виключно для цілей самостійного ознайомлення, оцінки та перевірки Користувачем функціональних можливостей Програми.

 

1.8. Сайт - сукупність даних однієї копії Програми з унікальним ідентифікатором, за допомогою якого групуються об'єкти програми (інформаційні блоки, веб-форми, форуми, шаблони, шаблони листів та ін.) Для їх спільного відображення і використання, зазвичай в одному зовнішньому вигляді, мовою інтерфейсу, доменному імені або каталозі. Кожному Сайту відповідає запис в адміністративній панелі управління (Налаштування / Налаштування Продукту / Сайти / Список сайтів).

 

1.9. Технічна підтримка - заходи, здійснювані Бітрікс24 в встановлених їм межах і обсягах для забезпечення функціонування Програми, включаючи інформаційно-консультаційну підтримку Користувачів з питань використання Програми.

 

1.10.  Договір - документ, на підставі якого Бітрікс24 або інша особа, що має відповідні права, здійснили постачання Програми Користувачеві для її використання на умовах цієї Угоди.

 

1.11.  Ядро - сукупність файлів Програми, розташованих в каталозі / bitrix / modules /.

 

1.12.  Сервери веб-кластера - фізичні або віртуальні сервери з різними ip-адресами, на яких розміщуються компоненти Програми.

 

1.13.  Модуль «Хмара Бітрікс24» — компонент Програми, що забезпечує її інформаційно-технологічну взаємодію з електронно-обчислювальними потужностями сторонніх осіб з метою розміщення матеріалів і даних на відповідних серверах програмно-апаратного комплексу для резервного копіювання даних Користувача в порядку, зазначеному за адресою https://www.bitrix.ua/products/cms/features/cloud.php.

 

1.14.  Конструктор «Сайти24» - компонент Програми, призначений для створення Сайтів і їх адміністрування за допомогою візуального редактора.

 

1.15.  Застосовне законодавство - чинне законодавство України.

 

1.16.  Модуль "Веб-кластер" - компонент програми, що забезпечує можливість функціонування Програми на Сервері веб-кластера і виконує функції забезпечення масштабування і відмовостійкості всіх створених в рамках діючої редакцї Сайтів в сукупності.

 

2.    Предмет угоди

 

2.1. Бітрікс24 надає Користувачеві право використання Програми у межах її функціонального призначення за умови дотримання всіх обмежень і умов використання Програми відповідно до її технічної документації і умов цієї Угоди, з урахуванням видів редакцій, зазначених у п. 2.5 цієї Угоди.

 

2.2.    Всі положення цієї Угоди поширюються як на Програму в цілому, так і на її окремі компоненти.

 

2.3.    Ця Угода укладається до або безпосередньо в момент початку використання Програми та діє протягом усього строку її правомірного використання Користувачем в межах строку дії авторського права на неї за умови належного дотримання Користувачем умов цієї Угоди.

 

2.4.    Бітрікс24 надає Користувачеві право використання Програми без обмеження по території на умовах і в порядку, передбачених цією Угодою.

 

3.    Права інтелектуальної власності

 

3.1.Програма є твором і захищена законодавством України про авторське право.

 

3.2.Алгоритми роботи Програми та її вихідні коди (в тому числі їх частини) є комерційною таємницею. Будь-яке їх використання або використання Програми в порушення умов цієї Угоди розглядається як порушення прав Бітрікс24 і є достатньою підставою для позбавлення Користувача наданих за цією Угодою прав.

 

3.3.Бітрікс24 гарантує, що має всі необхідні за цією Угодою права для надання їх Користувачеві, включаючи документацію до Програми.

 

3.4.Відповідальність за порушення зазначених прав настає відповідно до чинного Застосовного законодавства.

 

3.5.Даною Угодою Користувачеві не надається жодних  прав на використання торговельних марок Бітрікс24 і / або його партнерів.

 

3.6.Користувач не може ні за яких умов видаляти або змінювати зовнішній вигляд інформації і відомості про авторські права, права на торговельні марки або патенти, зазначені в Програмі.

 

3.7.Для захисту авторських прав і обмеження використання Програми її правовласник використовує різні технічні засоби захисту, в тому числі обфускований код і Активаційний код.

 

4. Умови використання Програми і обмеження

 

4.1. Ця Угода надає право встановлення (інсталяції), запуску і використання однієї копії Програми в рамках її функціональних можливостей.  Користувачеві Програми (за винятком редакцій «Перший сайт» і «Старт») надається право на базі однієї копії Програми створити необмежену кількість Сайтів (в рамках технічних можливостей), що використовують спільне Ядро і базу даних. Користувачеві редакції «Старт» надається право на базі однієї копії Програми створити не більше двох Сайтів, а користувачеві редакції «Перший сайт» - один Сайт.

 

4.2. Програма може бути тимчасово встановлена на додатковий комп'ютер з метою використання виключно для робіт з розробки, тестування, наповнення та/або наповненню Сайту за умови відсутності будь-якого "зовнішнього" доступу до неї (в тому числі з мережі Інтернет або ззовні локальної мережі Користувача). Зазначена копія Програми повинна бути негайно видалена після завершення перерахованих вище робіт.

 

4.3. Компоненти Програми не можуть бути розділені і/або використовуватися на різних комп'ютерах за винятком випадків, передбачених у п. 4.4. цієї Угоди.

 

4.4. Користувачам редакції «Бізнес» при наявності Модуля "Веб-кластер" надається право розподіляти компоненти Програми на два Сервери веб-кластера для забезпечення працездатності та функціонування всіх створених в рамках діючої редакції Сайтів в сукупності.

 

4.5. Особливі умови використання компонентів Програми:

 

4.5.1. Модуль «Хмара Бітрікс24»:

 

Включення Модуля  «Хмара Бітрікс24» до складу Програми і його використання здійснюється в тестовому (експериментальному) режимі і без стягнення додаткової ліцензійної винагороди. При цьому Бітрікс24 залишає за собою право на свій розсуд без пояснення причин і спеціальних повідомлень змінити режим використання зазначеного модуля. Даний модуль не включається до редакції «Перший сайт» і в Демо-версію.

 

4.5.2. Конструктор «Сайти24»:

Стандартна Ліцензія на Програму надає право на використання Конструктора «Сайти24» без обмежень і відповідно до заявлених в технічній документації функціональних можливостей. Після закінчення строку дії Стандартної Ліцензії Користувач не має права використовувати Конструктор «Сайти24» для публікації Сайтів до моменту активації нової Стандартної Ліцензії.

 

4.6. Особливі умови використання редакції «Ентерпрайз»:

 

4.6.1. Програма може бути встановлена і використовуватися на додаткових комп'ютерах з метою виконання робіт з розробки, тестування і / або наповнення Сайту за умови відсутності будь-якого "зовнішнього" доступу до неї (в тому числі з мережі Інтернет або ззовні локальної мережі Користувача).

 

4.6.2. Користувачам редакції "Ентерпрайз" надається право розподіляти компоненти Програми на необмежену кількість Серверів веб-кластера для забезпечення працездатності та функціонування всіх створених в рамках діючої редакції Сайтів в сукупності, за винятком випадків, передбачених п. 4.6.3 цієї Угоди.

 

4.6.3. Користувачам Передплатної редакції "Ентерпрайз" надається право розподіляти компоненти Програми на таке число Серверів веб-кластера для забезпечення працездатності та функціонування всіх створених в рамках діючої редакції Сайтів в сукупності, яка вказана при покупці редакції.

 

4.7. Користувач, який правомірно володіє примірником Програми, має право здійснювати його адаптацію (налаштування), вносити в нього зміни (модифікації), тобто змінювати, додавати або видаляти файли, змінювати незахищений код примірника Програми виключно в цілях його функціонування на конкретних технічних засобах та / або під управлінням конкретних програм Користувача, в тому числі з метою вирішення прикладних завдань Користувача. У всіх інших випадках Користувач не має права здійснювати переробку (адаптацію) Програми та будь-які інші дії з Програмою, в результаті яких створюються похідні твори.

 

4.8. Користувач не може копіювати, поширювати Програму і її компоненти, а також створені на базі Програми Сайти, в будь-якій формі, в тому числі у вигляді вихідного коду, будь-яким способом, в тому числі здавати в оренду / прокат. Користувачеві не дозволяється використовувати Програму будь-яким способом, якщо таке використання суперечить чи призводить до порушення Угоди або чинного законодавства.

 

5. Відступлення (передача) прав

 

5.1. Користувач за винятком випадків, встановлених цією Угодою, має право одноразово відступити (передати) повністю свої права і обов'язки за цією Угодою іншому Користувачеві тільки за умови отримання письмової згоди Бітрікс24. Зазначене право на відступлення (передання) не надається тим Користувачам, які отримали права на використання Програми в результаті аналогічного відступлення (передання).

 

5.2. Відступлення (передання) прав та обов'язків здійснюється тільки за умови повної і беззастережної згоди нового користувача з усіма положеннями та умовами даної Угоди і Договору.

 

5.3. Відступаючи (передаючи) права на використання Програми, Користувач зобов'язується повністю знищити всі встановлені на комп'ютерах Користувача копії Програми, включаючи резервні.

 

5.4. Користувач зобов'язаний надати Бітрікс24 повні дані про нового користувача для перереєстрації на нього Програми відповідно до цієї Угоди.

 

5.5. Відступлення (передання) прав за даною Угодою не може бути здійснена: (1) опосередковано або через будь-яку третю особу, а також (2) у разі використання Користувачем Демо-версії або NFR-Ліцензії - для даних видів ліцензій встановлюється повна заборона на відчуження прав.

 

6. Ліцензії, їх види, строки дії і особливості застосування

 

6.1.1.Стандартна Ліцензія надається на підставі Договору на строк один рік з дня активації, якщо інше не встановлено Договором або цією Угодою. Після закінчення зазначеного строку Користувач має право продовжити використання Програми на умовах Обмеженої Ліцензії, або укласти новий договір і продовжити використання Програми на умовах Стандартної Ліцензії на черговий строк.

 

6.1.2. Стандартна Ліцензія надає право на використання Програми без обмежень і відповідно до заявлених в технічній документації функціональними можливостями, в тому числі, але не обмежуючись, отриманням інформації про нові версії (оновлення) Програми, а також доступом до їх встановлення та використання без виплати додаткової винагороди.

 

6.1.3. Активація Стандартної Ліцензії повинна бути здійснена в обов'язковому порядку за допомогою введення Активаційного коду у відповідне поле одним із таких способів: (а) на відповідному етапі встановлення Програми на комп'ютер; (Б) в спеціальному полі розділу Оновлень; (В) у мережі Інтернет за адресою  https://www.bitrix.ua/support/key_info.php. У разі якщо активація не буде здійснена протягом строку, встановленого за вказаною вище адресою в мережі Інтернет, вона відбудеться автоматично після закінчення цього періоду.

 

6.1.4. Права на всі нові версії (оновлення) Програми надаються Користувачеві в межах і протягом строку дії Стандартних Ліцензій на умовах цієї Угоди, якщо тільки при оновленні Програми Користувачеві не буде запропоновано ознайомитися і прийняти доповнення до цієї Угоди, або окремої угоди. Сторони погоджуються і підтверджують своє розуміння того, що встановлення нових версій (оновлень) Програми не тягне за собою нового надання прав на використання Програми або продовження строку діючої Стандартної Ліцензії.

 

6.1.5. Користувач має право продовжити використання Програми на умовах нової Стандартної Ліцензії, уклавши новий Договір (продовження). Термін дії нової Стандартної Ліцензії обчислюється з більш пізньої з наступних дат: дата активації або дата закінчення терміну дії наявної Стандартної ліцензії.

 

6.1.6. Користувачеві надається можливість здійснити перехід з однієї редакції на іншу, а також з однієї програми Бітрікс24 на іншу, на умовах і з урахуванням обмежень, зазначених у Правилах переходу, розміщених за адресою https://www.bitrix.ua/download/files/law/upgrade_rules_ua.pdf.

 

6.2. Обмежена Ліцензія:

 

6.2.1. Обмежена Ліцензія надається Користувачеві без додаткової винагороди на весь строк дії виключних прав на Програму тільки в разі і з дати надання йому Стандартної Ліцензії.

 

6.2.2. Обмежена Ліцензія надає Користувачеві право на використання тих функціональних можливостей Програми, які були надані йому в рамках Стандартних Ліцензій, за винятком модулів і функциональностей, зазначених за адресою https://www.bitrix.ua/legal/limited_license.php.

Бітрікс24 залишає за собою право змінювати в односторонньому порядку вказаний перелік.

 

6.3. Ліцензія на Демо-версію:

 

6.3.1. Користувач має право використовувати Демо-версію Програми протягом встановленого в ній обмеженого строку і без виплати винагороди.

 

6.3.2. Встановлення Демо-версії означає прийняття Користувачем всіх умов цієї Угоди. Після закінчення встановленого строку використання Демо-версії Користувач зобов'язаний припинити її використання, або укласти Договір, або іншим чином продовжити правомірне використання Програми.

 

6.3.3. Бітрікс24 не несе відповідальності за збереження даних, занесених Користувачем в Демо-версію, в разі якщо після закінчення встановленого строку використання Демо-версії Користувач не розпочинає  правомірне використання Програми.

 

6.4. NFR-Ліцензія:

 

6.4.1. NFR-Ліцензія надає право Користувачеві за наявності згоди Бітрікс24 використовувати Програму на умовах цієї Угоди виключно для здійснення робіт з розробки, тестування та/або наповнення Сайтів з метою їх самостійного використання Користувачем без права продажу і/або іншого відчуження третім особам.

 

6.5. Передплатна Редакція "Ентерпрайз":

 

6.5.1. Передплатна Редакція "Ентерпрайз" надає право на використання Програми відповідно до умов, передбачених пунктами 6.1.2-6.1.4 та 6.1.6 Угоди, з урахуванням особливостей, прописаних в даному розділі.

 

6.5.2. Користувач має право використовувати Передплатну Редакцію "Ентерпрайз" протягом строку, зазначеного в Договорі.

 

6.5.3. Активація Передплатної Редакції "Ентерпрайз" здійснюється автоматично на 8 (восьмий) календарний день з дати відправлення ліцензійного ключа, якщо Користувач не здійснить її в ручному режимі раніше зазначеного строку способами, передбаченими в п. 6.1.3 Угоди.

 

6.5.4. Після закінчення строку використання Передплатної Редакції "Ентерпрайз" дана Угода вважається розірваною.

 

6.5.5. Для правомірного використання Програми після закінчення строку дії Передплатної Редакції "Ентерпрайз" Користувач зобов'язаний завчасно укласти новий Договір на умовах Передплатної Редакції "Ентерпрайз" на черговий строк.

 

6.5.6. Технічні засоби захисту для припинення функціонування Програми вступають в дію через один місяць після закінчення строку використання Передплатної Редакції "Ентерпрайз".

 

7. Технічна підтримка

 

7.1. Бітрікс24 здійснює Технічну підтримку Користувача у порядку та на умовах, розміщених за адресою https://www.bitrix.ua/support/.

 

8. Відповідальність сторін

8.1. За порушення умов цієї Угоди настає відповідальність, передбачена Застосовним законодавством.

 

8.2. Бітрікс24 не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки, будь-яку втрату доходів, прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням або з неможливістю використання Програми, в тому числі в разі попереднього повідомлення з боку Користувача про можливість такого збитку, або за будь-яким позовом третьої сторони.

 

8.3. Користувач несе відповідальність, передбачену  Застосовним  законодавством, за здійснення дій, спрямованих на усунення технічних засобів захисту, а також за поширення методів усунення таких засобів захисту, включаючи в тому числі такі:
‐ за порушення конфіденційності Активаційного коду Програми з дати його видачі;
‐ визначення кола осіб, яким цей код може бути відомий;
‐ деобфускацію обфускованого коду з метою порушення прав інтелектуальної власності Правовласника і / або усунення обмежень на використання Програми;
‐ за поширення інформації про методи деобфускаціі.

 

8.4. У разі якщо у Користувача є підозри несанкціонованого доступу до Активаційного коду, він зобов'язується негайно повідомити інформацію про це за адресою sales@bitrix24.ua для його блокування. Аж до зазначеного повідомлення всі дії з ним (в тому числі активація) визнаються вчиненими за згодою Користувача, від його імені і в його інтересах.

 

9. Обмежена гарантія

 

9.1. Програма надається за принципом «як є» і Бітрікс24 не гарантує, що всі її функціональні можливості будуть відповідати очікуванням Користувача або зможуть бути застосовні для конкретної його мети.

 

9.2. На Бітрікс24 в будь-якому випадку не може бути покладена ніяка відповідальність за зміну режиму використання Модуля «Хмара Бітрікс24», навіть якщо в результаті такої зміни Програма і її функціональні можливості перестають відповідати очікуванням Користувача і / або така зміна послужить причиною припинення використання Програми Користувачем.

 

9.3. Бітрікс24 не ініціює і не контролює розміщення Користувачем будь-якої інформації в процесі використання Програми, не впливає на її зміст і цілісність, а також в момент її розміщення не знає і не може знати, чи порушує вона охоронювані законом права та інтереси третіх осіб, міжнародні договори і чинне Застосовне законодавство.

 

9.4. При використанні Модуля «Хмара Бітрікс24» порядок і умови передачі контенту встановлюються особою, що визначає параметри функціонування програмно-апаратних потужностей, за допомогою яких здійснюється інформаційно-технологічна взаємодія; обсяг даних, допустимий для резервного копіювання, визначається функціональними можливостями відповідного виду Редакції Програми. На Бітрікс24 в будь-якому випадку не може бути покладена відповідальність за коректну передачу інформації і / або її збереження. Користувач самостійно шифрує дані при їх резервному копіюванні, ключ шифрування недоступний для Бітрікс24, в зв'язку з цим відповідальність за збереження зазначеного ключа покладається виключно на Користувача.

 

9.5. Ця Угода не регулює відносини Користувача і правовласників всіх додаткових компонентів з розділу «Маркетплейс», умови використання яких визначаються в окремій угоді з відповідним правовласником. Бітрікс24 не несе відповідальності за коректну роботу, обсяг функцій зазначених компонентів і/або іншу невідповідність цих компонентів очікуванням Користувача.

 

9.6. Якщо при використанні Програми будуть виявлені помилки, Бітрікс24 вживе заходів для їх виправлення в найкоротші строки. Сторони погоджуються, що точне визначення строку усунення помилки не може бути встановлено, так як Програма тісно взаємодіє з іншими комп'ютерними програмами сторонніх розробників, операційною системою і апаратними ресурсами комп'ютера Користувача, і працездатність і час усунення проблем в повній мірі не залежать тільки від Бітрікс24.

 

9.7. Бітрікс24 не гарантує безперебійну роботу Програми і коректне встановлення додаткових компонентів, а також нових версій (оновлень) в разі, якщо Користувач змінює Ядро, компоненти /bitrix/components/bitrix/ або структуру бази даних Програми.

 

9.8. Бітрікс24  не несе відповідальності за збереження даних, занесених Користувачем до Програми.

 

10. Згода на використання інформації

 

10.1. Користувач цим повідомлений і він погоджується з тим, що Компанія Бітрікс24 може збирати, зберігати, обробляти і використовувати діагностичну, технічну, супутню інформацію та інформацію про використання Програми, включаючи, крім іншого, унікальні ідентифікатори системи або апаратного забезпечення, інформацію про комп'ютер і обладнання , системному програмному забезпеченні і додатках, додаткових пристроях, про використання різних модулів і функціональних можливостей Програми, проблеми в роботі Програми і / або провайдерів, яка періодично збирається для того, щоб надавати і покращувати Програму, полегшувати доставку оновлень Програми, технічну підтримку і сервісів, пов'язаних з Програмою (якщо такі надаються). Компанія Бітрікс24 може використовувати цю інформацію, яка не ідентифікує Користувача, з метою, описаних вище.

 

10.2. З метою поліпшення програмних продуктів, обладнання та послуг партнерів Компанії Бітрікс24 або сторонніх розробників для подальшого використання з Програмою, Компанія Бітрікс24 може також надавати таким партнерам або стороннім розробникам набір діагностичної інформації, яка відноситься до Програми, обладнання та / або послуг цього партнера або стороннього розробника в тій формі, яка не ідентифікує Користувача.

 

10.3. Користувача цим повідомлено і він погоджується з тим, що Компанія Бітрікс24 з метою надання підтримки Користувачам і організації системи допомоги відвідувачам Сайту, а також інформування про особливості роботи Програми може збирати, зберігати, використовувати і обробляти інформацію про використання Сайту, включаючи в тому числі, інформацію та відомості про швидкість і час завантаження / генерації / реакції Сайту.

 

10.4. Користувача цим повідомлено та погоджується з тим, що Компанія Бітрікс24 може збирати, зберігати, обробляти і використовувати дані та інформацію про відвідування, характеристики і дії відвідувачів на Сайті Користувача, включаючи крім іншого інформацію про перегляди ними розділів Сайту, конкретних новин, товарів і інформацію про їх замовлення, з метою поліпшення використання Програми Користувачем і підвищення задоволеності відвідувачів, адаптації Сайту під їхні потреби і інтереси, підвищення конверсії Сайту, включаючи функціонуючий на його базі інтернет-магазин. Компанія Бітрікс24 приймає на себе зобов'язання і гарантує, що вона не здійснює будь-яке розголошення, публікацію або розміщення, а також передачу третім особам отриманої інформації. Компанія Бітрікс24 не відслідковує, не збирає і не розголошує інформацію, що дозволяє встановити особу відвідувачів Сайту (таку як ім'я, адресу електронної пошти, інформацію про телефони, адреси доставки та ін.). Користувач може змінити види, типи або обсяги переданих даних, встановивши відповідні параметри в налаштуваннях Програми, або відмовитися від такої передачі повністю, погоджуючись при цьому з тим, що деякі окремі функціональні можливості Програми частково або повністю можуть змінитися або перестати функціонувати в передбаченому документацією режимі або обсязі.

 

10.5. Згода з умовами цієї Угоди означає ваше ознайомлення і прийняття умов обробки вашої інформації, яка завжди обробляється за правилами Політики конфіденційності, розташованої за адресою: https://www.bitrix.ua/legal/privacy/.

 

11. Дія, зміна і розірвання Угоди

 

11.1. З усіх питань, не врегульованих цією Угодою, Сторони керуються нормами чинного Застосовуємого законодавства.

 

11.2. Бітрікс24 має право в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди щодо використання Програми, в тому числі, але не обмежуючись положеннями розділу 4 цієї Угоди, в односторонньому порядку розірвати цю Угоду, повідомивши про це Користувача.

 

11.3. При розірванні цієї Угоди будь-якою стороною і з будь-яких підстав Користувач зобов'язаний припинити використання Програми повністю і знищити всі копії Програми, встановлені на комп'ютерах Користувача, включаючи резервні копії і всі компоненти Програми.

 

11.4. У разі якщо компетентний суд визнає будь-які положення цієї Угоди недійсними, Угода продовжує діяти в іншій частині.

 

11.5. Бітрікс24 залишає за собою право в односторонньому порядку періодично оновлювати і змінювати Угоду.